Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa eläinavusteista sosiaalista kuntoutusta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnitelmista ja tavoitteellista toimintaa, joka tähtää hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Toiminnan lähtökohtina ovat ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Peruselementteinä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, dialogisuus sekä toiminnallisuus.

Toiminnan kautta pyritään vahvistamaan mm. vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, arjen hallintaa sekä kohottamaan itsetuntoa. Toiminta voi olla myös osana ikäihmisten viriketoimintaa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksilöllisesti suunniteltua ja voi pitää sisällään mm. hevosen hoitoa ja käsittelyä, tallitöitä sekä ratsastusta.

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on mahdollista saada tukea oman kunnan sosiaalitoimesta.

TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN EI VAADI AIKAISEMPAA HEVOSKOKEMUSTA